Sigurimet motorike

Sigurimi TPL

Sigurim motorik i detyrueshem per automjetet me targa shqipetare qe qarkullojne brenda Shqiperise…

Sigurimi Karton Jeshil

Sigurim motorik i detyrueshem per automjetet me targa Shqipetare qe dalin ne shtetet e ndryshme te Europes…

Sigurimi Kontrata Kufitare

Sigurim motorik i detyrueshem per automjetet me targa te huaja qe qarkullojne ne Shqiperi…

Sigurimi Kasko

Mbrojtja Maksimale Per Automjetin Tuaj…

Sigurimi Mini Kasko

Sigurimi i automjetit nga perplasja aksidentale e tij me nje mjet tjeter…

Sistemi G.P.S

Gjeni ne cdo kohe vendndodhjen e automjetit tuaj !

Sigurimi i Shendetit Ne Udhetim

Mbron udhëtarët nga kostot mjekësore kur udhëtojnë jashtë Shqipërisë…